Doelgroep

Onze doelgroep is de oudere, verstandelijk beperkte en/of de psychiatrische cliënt die wilsonbekwaam is op het gebied van zijn/haar begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling.
Via de Wet op het Mentorschap kunnen wij door de kantonrechter aangesteld worden om voor die cliënten op te treden als professioneel mentor.

Een mentor is nodig:

  • Als de betrokkene door lichamelijke en/of psychische oorzaken (deels of tijdelijk) niet meer in staat is de regie over zijn zorg te houden en om die reden geen weloverwogen besluit kan nemen over zijn begeleiding,verzorging, verpleging en behandeling en dus bescherming nodig heeft tegen zichzelf en anderen. Of waar hij/zij advies bij nodig heeft.
  • Als de betrokkene geen partner, broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen.
  • Als er binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg, of over de beste behandeling voor de betrokkene.

 

Of download de cliëntenfolder als PDF bestand.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!