Welkom op de site van Mentoria,

Bureau voor professioneel mentorschap van Yvonne Rijnsdorp.

Sinds 1 januari 1995 is de Wet op het Mentorschap in werking getreden. De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel voor niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging op de gebieden van begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. Ook welzijn hoort daarbij! Het mentorschap beschermt die mensen, die niet meer in staat zijn hun eigen zaken op deze gebieden te behartigen.

Wetsaanpassing

De wet is in 2014 aangepast. Er is onder andere strenger toezicht op de kwaliteitseisen waar de mentor aan moet voldoen. Zie hiervoor het staatsblad 2014 46.

Als het gaat om mensen die hun vermogensrechtelijke belangen niet kunnen behartigen gaat het om bewindvoering. Dat doet Mentoria niet.
Met de wetswijziging van 2014 is, buiten de kwaliteitseisen, nog een aantal veranderingen zoals wie de aanvraag mag doen. Voor meer informatie, kijk op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap.html
Of kijk op http://wetten.overheid.nl/BWBR003409

AVG

uw gegevens worden opgenomen in een digitaal programma, mentordossier genaamd. Er wordt een zeer beperkt papierendossier bijgehouden, waarin alle gegevens van en naar de rechtbank worden bewaard.

Na ontslag van ons als mentor of overlijden van de cliënt zijn wij verplicht om 7 jaar het dossier te bewaren. Daarna wordt het digitale en papieren dossier door ons vernietigd.

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is wettelijk, daar wij zonder dossier de belangen van de gementoreerde niet kunnen behartigen.

Met BIZZ XL de levenracier van Mentordossier hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Evenals met onze website beheerder en de levenracier van ons boekhoudprogramma.

 

Presenteatie wils(on)bekwaam en dan...?

Wij geven presentaties in de provincie Flevoland, aan onder andere verwijzers, over wat is wils(on)bekwaamheid, wat voor soort vertegenwoordigingen zijn er, wat zijn hun taken en bevoegdheden en waar moeten ze aan de wet aan voldoen.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Dan kijken wij wat we voor u kunnen betekenen.

Onze regio

Om onze clienten volledige te kunnen ondersteunen hanteren wij een werkgebied van 65 kilometer rondom Lelystad.

Visie

Familiecontacten onderhouden, vertegenwoordigen, overleg hulpverleners en indien nodig het regelen van andere zorg.

Bereikbaarheid

De telefoons staan doorgeschakeld naar onze mobiele telefoons. Hier kunt u een boodschap inspreken mochten wij niet bereikbaar zijn.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!